เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้รับเหมานั้นต่างก็อยากได้การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ต้องใช้ก่อนเริ่มงานที่ชัดเจนและแม่นยำ เจ้าของโครงการนั้นจะใช้การประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อประเมินขอบเขตของโครงการและความเป็นไปได้ในการจัดสรรงบประมาณและผู้รับเหมาเมื่อประมูลโครงการหรือกำหนดงบประมาณ

การประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนั้นเป็นขั้นตอนการคาดเดาราคาของตึกที่จับต้องได้ เจ้าของนั้นจะให้ความสนใจในการประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดอยู่แล้ว นักออกแบบและผู้รับเหมานั้นต้องเข้าใจว่าแม้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนั้นจะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ค่าใช้จ่ายอื่นๆเองก็สำคัญเช่นกัน

การประมาณขั้นต้น หรือที่เรียกกันว่าการประมาณจากแนวคิด จะทำกันในช่วงการออกแบบและวางแผนโครงการก่อสร้าง วิธีการประมาณต่างๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มี

 

คิดเป็นหน่วย (Unit Method)

วิธีนี้มักใช้ในช่วงแรกเมื่อยังไม่มีผังออกแบบ ผู้คิดราคาและวัดปริมาณงาน(Quantity Surveyor/QS) สามารถประมาณปริมาณของที่ต้องใช้ตามจำนวนหน่วยที่ลูกค้าต้องการ ค่าใช้จ่ายเป็นหน่วยของแต่ละอย่างในบิลปริมาณนั้นต้องถูกประเมินเพื่อคิดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง วิธีนี้สามารถใช้ได้กับทั้งการประมาณแบบและประมาณการประมูล แม้ว่าจะเลือกของที่ต่างกันออกไปตามแบบ

 

จำนวนหน่วย x ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย = ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หน่วยเหล่านี้อาจะเป็นจำนวนคนที่อยู่อาศัย จำนวนห้องหรือห้องนอนในตึก หรือจะเป็นจำนวนโต๊ะในห้องเรียนก็ได้ ฯลฯ

 

คิดตามพื้นที่ (Floor Area Method)

เมื่อแผนผังกับขนาดพร้อมแล้ว QS สามารถคำนวณพื้นที่ผิวด้านในตึกและคูณค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรได้ สหกรณ์เพื่อการเคหะ ผู้พัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาQS และค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตรนั้นแตกต่างกันไปตามข้อมูลที่เขตเทศบาลแต่ละที่มีให้

 

พื้นที่ในตึกทั้งหมด x ค่าใช้จ่าย/ตารางเมตร = ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

คิดตามส่วนประกอบที่ใช้ (Elemental Estimate)

วิธีนี้ต้องใช้ข้อมูลเยอะกว่าวิธีอื่น ถ้าคุณอยากใช้วิธีนี้ แบบ ขอบเขตและข้อกำหนดต้องมีข้อมูลเพียงพอ เช่นความสูงผนัง ภาคตัดขวางของฐาน กรอบโครงสร้าง โครงสร้างหลังคา เพดาน ภายนอกอาคาร การสร้างพื้น การตกแต่งผนังและพื้น QS จะต้องกำหนดราคาส่วนประกอบซึ่งจะถูกจัดกลุ่มตามพื้นที่หรือความยาวที่ใกล้เคียงเพื่อคำนวณราคาทั้งหมด

 

ค่าใช้จ่ายในการสร้างตึกทั้งหมด = ค่าใช้จ่ายของส่วนประกอบตึกทั้งหมด

 

ปริมาณงานคาดการณ์ (Approximate Quantities)

วิธีนี้ต้องมีแบบและเอกสารที่ดีมากเพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอสำหรับอัตราองค์ประกอบของตึก แม้ว่าจะไม่ใช่บัญชีแสดงปริมาณงานจริงๆ มันก็เป็นวิธีที่ไวกว่าในการสร้างบัญชีแสดงปริมาณงานแบบง่ายๆ ดังนั้น QS จึงรวบรวมของต่างๆจากบัญชีแสดงปริมาณงานมาจัดเป็นกลุ่ม อัตราองค์ประกอบเองก็ถูกคิดสำหรับแต่ละกลุ่มเช่นกัน ดังนั้น การประมาณวิธีนี้จึงใช้เวลาการเตรียมนานกว่าวิธีอื่น แต่เป็นวิธีการประมาณที่เชื่อถือได้มากกว่า