โรงงานการผลิตถือเป็นเขตอุตสาหกรรมซึ่งโดยปกติจะประกอบด้วยอาคารและเครื่องจักร หรือโดยทั่วไปมักจะประกอบด้วยอาคารหลายแห่งและมีคนงานหรือเครื่องจักรเพื่อใช้ในการแปรรูปหรือผลิตผลิตภัณฑ์ อาคารต่างๆในโรงงานควรมีรากฐานที่มั่นคงสามารถทนต่อน้ำหนักของอาคารและอุปกรณ์ที่ติดตั้งได้ หินกรวดจะให้รากฐานที่มั่นคง การวางแผนอาคารโรงงานมีข้อควรพิจารณาที่สำคัญดังนี้:

การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ต้นทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นในทุกๆวัน รูปแบบของอาคารในอุดมคติควรใช้พื้นที่ว่างให้มีประสิทธิภาพที่สุด ควรจัดพื้นที่ให้อุปกรณ์ จุดบริการ และคนงานย่างเหมาะสม

 

เพดาน

หลังคาหรือเพดานสามารถแบ่งได้เป็นแบบแบนและแบบฟันเลื่อย หลังคาแบนจะทำให้ไม่มีแสงธรรมชาติและการระบายอากาศ หากหลังคาเป็นประเภทรับแสง การติดตั้งระบบระบายอากาศและแสงสว่างจะมีราคาที่ไม่สูงมาก หลังคาแบบฟันเลื่อยที่มีหน้าต่างหันหน้าไปทางทิศเหนือจะช่วยให้แสงกระจายอย่างสม่ำเสมอ

 

พื้น

การปูพื้นควรเป็นที่น่าพอใจ เสียงไม่ดัง สะท้อนแสง และ ทำความสะอาดได้ง่าย ค่าบำรุงรักษาและการสึกหรอก็จะน้อยลง พื้นผิวควรแข็งแรงพอที่จะรับภาระการเคลื่อนไหวของคนงานและวัตถุต่างๆได้

 

ป้องกันไฟ

อาคารโรงงานควรมีโครงสร้างที่ป้องกันไฟเพื่อลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ผนังที่มีความทนทานต่อความร้อน คานที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักขณะเกิดเพลิงไหม้พร้อมความสามารถในการรับแรงที่สูงขึ้นจะถูกสร้างขึ้นในการออกแบบของโครงสร้างทางอุตสาหกรรมเพื่อลดความรุนแรงของผลกระทบจากไฟไหม้ อาคารควรมีชุดอุปกรณ์ดับเพลิงฉุกเฉิน

 

การระบายอากาศ

อาคารโรงงานควรมีการจัดเรียงที่เหมาะสมสำหรับการระบายอากาศเพื่อให้แน่ใจว่าเปลวไฟและควันแก๊สสามารถออกจากอาคารได้ และต้องมีการไหลเวียนของอากาศบริสุทธิ์ เครื่องปรับอากาศเป็นเรื่องปกติในโรงงานและสำนักงาน ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าได้นำไปสู่แนวโน้มใหม่ในการทำความร้อน แสงสว่างและการปรับอากาศ

 

แสงสว่าง

แสงสว่างเป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบอาคาร หากจัดแสงอย่างเหมาะสม การเกิดอุบัติเหตุจะลดลง คุณภาพจะมากขึ้น และการผลิตจะเพิ่มขึ้น แสงควรกระจายอย่างทั่วถึงโดยไม่ก่อให้เกิดแสงจ้าโดยตรงกับการทำงาน อาคารโรงงานควรสร้างในลักษณะที่แสงระหว่างวันจะจะส่องมาที่บริเวณตรงกลางของการทำงาน แต่บางครั้งเราก็จำเป็นที่จะต้องมีแสงประดิษฐ์เพื่อเสริมแสงธรรมชาติ เนื่องจากแสงที่ดียังมีอิทธิพลอย่างมากต่อผลผลิตและความเหนื่อยล้าของพนักงาน

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

อาคารโรงงานควรมีการจัดหาที่ให้เพียงพอสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการแก่พนักงาน การเตรียมการสำหรับบริการน้ำดื่ม ห้องน้ำ การปฐมพยาบาล ควรจะมีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ควรมีการสร้างโรงอาหารห้องพักผ่อน ห้องสมุด ห้องอาบน้ำ ห้องอาหารกลางวัน ที่จอดรถ ตู้เก็บของและอื่นๆ เพื่อผลประโยชน์ของคนงานซึ่งจะช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจของพวกเขา

 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบตามกฎหมาย

รูปแบบควรเป็นไปตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติโรงงานเกี่ยวกับสุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิการของพนักงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้างต้นจะช่วยลดอุบัติเหตุลดการขาดงานเนื่องจากความเจ็บป่วยที่จะส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต