การเทพื้นอีพ็อกซี่ปรับระดับไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด นี่คือสิ่งที่คุณต้องทราบ 8 ประการเกี่ยวกับการติดตั้งพื้นอีพ็อกซี่สำหรับโรงงานผลิตอาหารของคุณ​

ถ้าคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปูพื้นให้ประสบความสำเร็จ คุณควรปรึกษาผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้อง การปูพื้นอีพ็อกซี่และพื้นที่มีการเคลือบผิวด้วยเรซินอื่น ๆ จะมีการปูพื้นด้วยการใช้ของเหลว โดยการปูพื้นอีพ็อกซี่สามารถเรียกได้อีกอย่างว่า “การเทพื้นปรับระดับ” ซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป เช่น เรซินอีพอกซีสูตรพิเศษและการใส่ปริมาณตัวเร่งอีพ็อกซี่ที่ถูกต้องในไซต์งาน การปูพื้นเริ่มด้วยการเทวัสดุผสมลงบนพื้นผิวคอนกรีตที่เตรียมไว้แล้วและเกลี่ยอย่างรวดเร็วโดยใช้แปรงปาดพื้นที่มีรอยหยักหรือแบน

Continue Reading...

พื้นที่ปลอดภัยและทดทานสำหรับอุตสาหกรรมยาและอาหาร​

โรงงานผลิตต่างๆไม่ว่าในอุตสาหกรรมไหนก็ตามก็ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ทั้งนั้น ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภครับสินค้าที่ถูกหลักอนามัยตามมาตรฐาน

Continue Reading...

5 ข้อแนะนำสำหรับการออกแบบและโครงสร้างของสำนักงานขนาดใหญ่

เมื่อพูดถึงโครงการการออกแบบและการสร้างสำนักงาน กระบวนการออกแบบโดยทั่วไปแล้วจตะค่อนข้างตรงไปตรงมา ซึ่งลูกค้าจะทำการจ้างบริษัทๆหนึ่งและให้ข้อมูลและเป้าหมายของโครงการ หลังจากนั้นก็จะเป็นหนาที่ของบริษัทที่จะตอบสนองความต้องกาารในส่วนนั้น โดยความคาดหวังของลูกค้านั้นจะจำกัดอยู่ที่ความพึงพอใจกับผลงานที่ได้รับทั้งในแง่การทำงานและสุนทรียศาสตร์

Continue Reading...

ประเภทของที่ดินที่ต้องการ และการเลือกพื้นที่สำหรับการก่อสร้างโรงงาน​

รากฐานที่ออกแบบมาอย่างดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอาคารต่างๆ และการเลือกสถานที่ รวมไปถึงการออกแบบอาคารโรงงานก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในทางเศรษฐกิจสำหรับการผลิต เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องอย่างจริงจังต่อต้นทุนการผลิตการออกแบบฐานราก ทำให้มั่นใจถึงความทนทานและยังกำหนดส่วนที่เหลือของการวางแผนและกระบวนการก่อสร้างอีกด้วย

Continue Reading...

4 วิธีการประมาณค่าใช้จ่ายการก่อสร้างตึกที่พบได้บ่อย​

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้รับเหมานั้นต่างก็อยากได้การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ต้องใช้ก่อนเริ่มงานที่ชัดเจนและแม่นยำ เจ้าของโครงการนั้นจะใช้การประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อประเมินขอบเขตของโครงการและความเป็นไปได้ในการจัดสรรงบประมาณและผู้รับเหมาเมื่อประมูลโครงการหรือกำหนดงบประมาณ

การประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนั้นเป็นขั้นตอนการคาดเดาราคาของตึกที่จับต้องได้ เจ้าของนั้นจะให้ความสนใจในการประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดอยู่แล้ว นักออกแบบและผู้รับเหมานั้นต้องเข้าใจว่าแม้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนั้นจะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ค่าใช้จ่ายอื่นๆเองก็สำคัญเช่นกัน

Continue Reading...

อาคารในโรงงาน : การออกแบบ ปัจจัย และรูปแบบอาคาร​

การสร้างโรงงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญในการออกแบบรูปแบบของโรงงาน การสร้างอาคารที่มีขนาดเพียงพอและการออกแบบที่เหมาะสม จะต้องมีการสร้างหรือจัดทำ เพื่อก่อตั้งโรงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการผลิตตามแผน เช่น เดียวกับเครื่องมืออื่นๆ อาคารของโรงงานต้องปรับให้เข้ากับการปฏิบัติงาน ที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

Continue Reading...

ข้อดีและข้อเสีย: โรงงานแบบชั้นเดียวหรือหลายชั้น

มีการใช้งานเครื่องจักรในโรงงานเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลให้โรงงานต้องการพื้นที่และลงทุนมากขึ้นเกินกว่าจะใช้เพียงโรงงานขนาดเล็กหรือศูนย์เวิร์คช็อปในการดำเนินงาน โรงงานสมัยใหม่ส่วนใหญ่มักจะมีคลังสินค้าขนาดใหญ่ หรือพื้นที่ใช้สอยที่ลักษณะคล้ายกับคลังสินค้าซึ่งเป็นที่ตั้งของอุปกรณ์เครื่องใช้ขนาดใหญ่ที่ใช้แทนกำลังคนในไลน์การผลิต โรงงานขนาดใหญ่มักตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อการสัญจร บางที่เลือกตั้งใกล้ทางรถไฟ ทางด่วน รวมไปถึงศูนย์การประปาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

Continue Reading...

8 ลักษณะที่ดีของโรงงาน

โรงงานการผลิตถือเป็นเขตอุตสาหกรรมซึ่งโดยปกติจะประกอบด้วยอาคารและเครื่องจักร หรือโดยทั่วไปมักจะประกอบด้วยอาคารหลายแห่งและมีคนงานหรือเครื่องจักรเพื่อใช้ในการแปรรูปหรือผลิตผลิตภัณฑ์ อาคารต่างๆในโรงงานควรมีรากฐานที่มั่นคงสามารถทนต่อน้ำหนักของอาคารและอุปกรณ์ที่ติดตั้งได้ หินกรวดจะให้รากฐานที่มั่นคง การวางแผนอาคารโรงงานมีข้อควรพิจารณาที่สำคัญดังนี้:

Continue Reading...

ประเภทของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร

วัสดุที่ใช้สำหรับการก่อสร้างอาคารมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งวัสดุที่มาจากธรรมชาติและวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นมา คุณจึงควรเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับโครงการก่อสร้างของคุณ

Continue Reading...

เลือกระหว่างประตูไฟเบอร์กลาสหรือประตูไม้ให้บ้านของคุณ

ไฟเบอร์กลาส คือ แก้วที่ปั่นให้อยู่ในรูปของเส้นใยและนำมาทอให้เป็นแผ่น มีความแข็งแกร่ง เบา ไม่ติดไฟ และทนทานต่อแรงตึงสูง เส้นใยของแก้วที่ผสานเข้ากับเรซินนั้นสามารถนำมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรวมไปถึง อ่างอาบน้ำ ประตู หน้าต่าง และอื่นๆ

Continue Reading...