การสร้างโรงงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญในการออกแบบรูปแบบของโรงงาน การสร้างอาคารที่มีขนาดเพียงพอและการออกแบบที่เหมาะสม จะต้องมีการสร้างหรือจัดทำ เพื่อก่อตั้งโรงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการผลิตตามแผน เช่น เดียวกับเครื่องมืออื่นๆ อาคารของโรงงานต้องปรับให้เข้ากับการปฏิบัติงาน ที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ในการออกแบบอาคารโรงงาน

วัตถุประสงค์พื้นฐานในการออกแบบอาคารโรงงานคือ:

1) เพื่อเป็นที่ตั้งของธุรกิจและการดำเนินการผลิต ในสถานที่ที่วางไว้อย่างดี เพื่อให้การทำงานของโรงงานมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

2) ปกป้องผลิตภัณฑ์, อุปกรณ์ ฯลฯ ต่อการโจรกรรม และสภาพแวดล้อมอันเลวร้าย

3) ลดการใช้พื้นที่ ด้วยการก่อสร้างอาคารหลายชั้น

4) รองรับอุปกรณ์ที่อยู่สูง เช่น รถเครน, ถังน้ำ, รางเดี่ยว, สายพาน, รอก ฯลฯ

5) จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการต่างๆ ให้แก่พนักงาน

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างโรงงานในอุดมคติ

สิ่งต่อไปนี้เป็นปัจจัยสำคัญ ในการออกแบบอาคารที่เหมาะสำหรับกิจกรรมทางอุตสาหกรรม:

วัตถุประสงค์: รูปร่างของอาคารจะต้องปรับตามลักษณะการดำเนินงานของโรงงาน รูปแบบอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งเป็นรูปร่างที่อำนวยความสะดวกในการจัดการวัสดุ และแน่ใจได้ว่าจะมีการใช้พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์และเทคนิค: ผลิตภัณฑ์และเทคนิคการผลิต จะเป็นตัวกำหนดความต้องการของพื้นอาคาร ซึ่งควรจะมีการสร้างพื้นที่เป็นชั้นๆ เพื่อรองรับการดำเนินการของการปฏิบัติงานทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อรับภาระงาน และทำให้งานออกมาสมบูรณ์

การจัดการวัสดุ: อุปกรณ์ในการจัดการวัสดุ จะต้องติดตั้งและใช้ในปัจจัยต่างๆ อาคารควรได้รับการออกแบบมา เพื่อรองรับการจัดการวัสดุที่จำเป็น ในการเสริมสร้างสายการผลิตหลักของโรงงาน

ลักษณะเฉพาะทางภูมิประเทศ: ภูมิประเทศของพื้นดิน, ภูมิอากาศในภูมิภาค และลักษณะทางภูมิศาสตร์อื่นๆ จะมีผลต่อรูปแบบของโรงงานเช่นกัน

ต้นทุน: ต้นทุนของที่ดิน และต้นทุนในการก่อสร้าง จะมีผลต่อขนาดและรูปทรงของอาคาร

 

อาคารโรงงาน 8 ประเภทที่ควรรู้

อาคารโรงงาน มีโครงสร้างหลักคือ โครงสร้างชั้นเดียวและหลายชั้น รูปแบบอาคาร, ค่าธรรมเนียมที่ดิน, ค่าก่อสร้าง จะเป็นตัวกำหนดทางเลือกระหว่างอาคารเดี่ยวและหลายชั้น การผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว จะต้องอาศัยอาคารหลายชั้นเนื่องจากความดันจะทำให้มีการไหลของของเหลวที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต

1. อาคารคลังสินค้า / จัดจำหน่าย

อาคารเหล่านี้มีตั้งแต่ 50,000 ถึงหลายร้อยหลายพันตารางฟุต ในโครงสร้างเพียงชั้นเดียว ซึ่งใช้สำหรับการจัดเก็บและกระจายสินค้าทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีเพดานสูงถึง 60 ฟุต รวมทั้งแท่นวางสินค้า, ประตู, รถบรรทุก และที่จอดรถขนาดใหญ่ เพื่อรองรับรถกึ่งพ่วง พวกเขาอาจมีพื้นที่สำนักงานอีกเล็กน้อย และอาจเพิ่มบริการรถรางด้วย

2. อาคารโรงงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือพิเศษในการผลิตสินค้า ซึ่งมักจะต้องใช้ไฟฟ้าแรงสูง 3 เฟส คุณสมบัติเหล่านี้อาจรวมถึงท่อส่งสินค้า, ท่อส่งแรงดันหรือท่อน้ำ, ท่อระบายอากาศ, ท่อระบายความร้อนสูงและระบบไอเสีย, ท่อระบายน้ำขัง, ถังกักเก็บ และรถเครน

3. ห้องเย็น / อาคารเก็บของ

คุณสมบัติทางอุตสาหกรรมเฉพาะเหล่านี้ มีการติดตั้งเพื่อรองรับพื้นที่เก็บความเย็นและ / หรือช่องแช่แข็งขนาดใหญ่ และมักใช้ศูนย์กระจายสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

4. ศูนย์ข้อมูล / ดาต้าโฮสติ้ง

อาคารอุตสาหกรรมเฉพาะด้านเหล่านี้ ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางการสื่อสารที่สำคัญ เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งจ่ายไฟขนาดใหญ่และซับซ้อน ซึ่งสามารถเปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สวิตชิ่งโทรคมนาคมได้ตลอดเวลา อาคารประเภทนี้มักจะมีพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อรองรับน้ำหนักของอุปกรณ์ เช่นเดียวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และ HVAC รูปแบบเฉพาะ

5. อาคารอเนกประสงค์

อาคารประเภทนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ โดยทั่วไปแล้วจะมีอาคารประเภทนี้มากกว่าหนึ่งแห่ง ในแผนกเดียว รวมถึงพื้นที่สำนักงาน, การวิจัยและพัฒนา, การขายปลีก, โชว์รูม, งานวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการ และแม้แต่คลังสินค้าขนาดเล็กและการจัดจำหน่าย พวกมันมักจะมีเพดานที่ต่ำ (ต่ำกว่า 18 ฟุต) และมีพื้นที่สำนักงานที่มากกว่าอาคารประเภทอื่นๆ

6. อาคารรวมสินค้า

อาคารประเภทนี้ ไม่ต้องการพื้นที่ทางกายภาพ รวมถึงการผลิตอะไรมากนัก โดยทั่วไปแล้วจะใช้พื้นที่ในอาคารเอนกประสงค์

7. อาคาร R & D

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง เช่น คอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีชีวภาพ มักนิยมใช้อาคารเอนกประสงค์ เนื่องจากมีการใช้งานที่หลากหลายในที่เดียวกัน รวมถึงสำนักงานการผลิตและพื้นที่คลังสินค้า ปัจจุบันมีหลายพื้นที่ถูกแปลงให้เป็นแหล่งรวมทางธุรกิจ ที่มีลักษณะเป็นวิทยาเขต โดยใช้สถาปัตยกรรมเดียวกัน รวมถึงพื้นที่จอดรถจำนวนมาก และพื้นที่เปิดโล่ง

8. อาคารโชว์รูม

อาคารโชว์รูม เป็นการรวมพื้นที่จัดแสดงสินค้าปลีก พร้อมพื้นที่จัดเก็บและจัดจำหน่ายที่กว้างขวาง อาคารเหล่านี้มักจะมีพื้นที่ถึง 50% สำหรับขายเพียงอย่างเดียว

 

อาคารชั้นเดียวและหลายชั้น

อาคารแบบชั้นเดียวเหมาะสำหรับโรงงาน ที่ต้องใช้อุปกรณ์น้ำหนักมาก และผลิตสินค้าขนาดใหญ่ ข้อดีของอาคารชั้นเดียวคือ :

 • สามารถสร้างได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำเทียบกับตารางฟุตของพื้นที่ใช้สอย
 • งานก่อสร้างจะเร็วขึ้น
 • พื้นที่จะมีความจุได้มาก อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก สามารถติดตั้งและยึดอยู่ได้ โดยไม่เสี่ยงต่อการสั่นสะเทือน
 • มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีบันได, ลิฟต์, กำแพงด้านข้างหรือเสาที่เชื่อมต่อกับอาคารหลายชั้น
 • แสงจากธรรมชาติส่องได้ทั่วถึง และมีการระบายอากาศที่ดีขึ้น เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางน้อยกว่า ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น
 • การกำกับดูแลจะมีประสิทธิภาพในการลดความล่าช้าในการติดตามย้อนหลังการสูญเสีย ฯลฯ

 

อย่างไรก็ตาม อาคารที่มีชั้นเดียวมีข้อจำกัด ดังต่อไปนี้:

 • มีค่าใช้จ่ายที่ดินที่สูงขึ้น
 • มีค่าใช้จ่ายการขนส่งที่สูงขึ้น เพราะมีอาคารที่กระจายกันออกไป
 • มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการจัดหาบริการสาธารณูปโภค

 

อาคารหลายชั้นเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่มีค่าธรรมเนียมที่ดินสูง และใช้ผลิตสินค้าน้ำหนักเบา เช่น สิ่งทอ, ผลิตภัณฑ์อาหาร, สารเคมี ฯลฯ และสินค้าที่ต้องการส่งผ่านตามการไหลของแรงโน้มถ่วง ข้อดีของอาคารหลายชั้นคือ:

 • ใช้ที่ดินน้อยลง เพราะมีการต่ออาคารตามแนวตั้งไปยังชั้นต่างๆ
 • ชั้นบนจะค่อนข้างสะอาดกว่า เนื่องจากพื้นห้องอยู่ห่างไกลจากพื้นดิน จึงมีฝุ่นและสิ่งสกปรกน้อยกว่าในชั้นบน
 • ชั้นบนไม่ได้รับผลกระทบจากเสียงรบกวนมากนัก
 • ช่วยให้การส่งวัสดุจากชั้นบนถึงชั้นล่างง่ายขึ้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ

บริษัทสถาปนิกJ T A Co., Ltd. | บริษัทรับออกแบบสถาปัตยกรรม Interior Design ออกแบบภายในบ้าน สำนักงาน โรงแรม คอนโด และอื่นๆ บริการและให้คำปรึกษาด้านสถาปนิกออกแบบตกแต่งภายใน

ประตูรั้วบ้านสวยIDEANEXT | รับออกแบบติดตั้งงานประตูฉลุลวดลาย รั้วบ้าน รั้วระแนง ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ทั้งแบบบานเลื่อน บานเปิด บานพับ พร้อมติดตั้งมอร์เตอร์อัตโนมัติ

โคมไฟคริสตัลร้านขายโคมไฟ | โคมไฟตกแต่ง รับทำโคมไฟตามแบบ สั่งทำโคมไฟ โคมไฟ chandelier โคมไฟ luxury โคมไฟห้องนอนโคมไฟคริสตัล โคมไฟเพดาน โมเดิร์น

สร้างสะพานซูคูทไทย | จำหน่ายและให้เช่านั่งร้านระบบลิ่มล็อค นั่งร้านรับน้ำหนัก นั่งร้านบันได นั่งร้านกัลวาไนซ์ นั่งร้านสูง คุณภาพมาตรฐานยุโรป EN Standard