ทุกคนที่ใช้หรือพักอาศัยในอาคารใดก็ตามมีสิทธิที่จะคาดหวังว่าเราจะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดไฟลุกลามน่าเศร้าที่ไม่ได้เป็นเช่นนี้เสมอไป บางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดจากวัสดุภายในอาคารหรือจากอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ซึ่งโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส

ประตูหนีไฟเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันอัคคีภัยแบบเชิงรับของอาคารซึ่งเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับอาคารสาธารณะ, สำนักงานและโรงงานห้องทุกห้องในสถานการณ์ใดๆเหล่านี้จะถูกแยกออกจากห้องอื่นหรือติดตั้งผนังกันไฟ เพื่อให้

▪ จำกัดไฟให้อยู่ในบริเวณจุดกำเนิด

▪ ปกป้องผู้พักอาศัย (และสิ่งของ) จากส่วนแยกอื่น

▪ ให้เส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถหลบหนีได้

 

กำแพง, ฝ้าเพดาน, ทางเข้าและทางออกได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ในช่วงเวลาที่กำหนดวัตถุประสงค์ง่ายๆของประตูหนีไฟในการใช้ในชีวิตประจำวันก็เหมือนกับประตูอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเกิดไฟไหม้เป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ ประตูหนีไฟจึงแตกต่างจากประตูอื่นๆและจะต้องมีจุดประสงค์หลักเพื่อปกป้องชีวิตและให้ความคุ้มครองแก่ส่วนที่เหลือของอาคารและอาคารอื่นๆ

 

การใช้ประตูหนีไฟอย่างถูกต้อง

 

▪ ปิดประตูตลอดเวลาการกระทำอย่างง่ายๆเช่นการปิดประตูหนีไฟจะช่วยจำกัดสิ่งที่เกิดจากไฟไหม้ (เช่นความร้อนและควันไฟ) ให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะและปกป้องพื้นที่ที่อยู่ติดกันและเส้นทางออกนอกจากนี้การปิดประตูตลอดเวลาจะช่วยรักษาความดันอากาศที่เป็นลบในส่วนที่เกี่ยวกับทางเดินโดยใช้ไฟและรหัสความปลอดภัย

 

▪ อย่าเปิดประตูด้วยการงัดหรือโดยการงอกลไกการปิดนอกจากอาจทำให้ประตูไฟไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากความเสียหายทางกายภาพแล้ว จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของการเผาไหม้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่อื่นๆและก่อให้เกิดการแพร่กระจายและความรุนแรงของเพลิงไหม้ได้

 

▪ อย่าติดตั้ง “แผ่นวัสดุทึบ” สูงเกิน16 นิ้วจากด้านล่างของประตูแผ่นวัสดุทึบขนาดใหญ่ทำหน้าที่เป็นอ่างระบายความร้อนซึ่งสามารถลดความต้านทานไฟของประตู

 

▪อย่าเก็บอุปกรณ์หรือสารที่ติดไฟได้กับประตูหนีไฟการติดมันกับประตูอาจทำให้วัสดุเหล่านี้ติดไฟได้หากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่อีกด้านของประตูสิ่งนี้อาจเกิดอันตรายในทางเดิน โดยไม่เพียงเกิดกับผู้ที่ออกจากอาคารแต่ยังเกิดกับบุคลากรดับเพลิงที่เข้ามาภายในอาคารเพื่อดับเพลิง

 

▪ ห้ามตอกตะปูหรือน็อตหรือสิ่งของอื่นๆเข้ากับประตูหนีไฟการสร้างรูหรือรอยแตกในประตูหนีไฟอาจทําการป้องกันอัคคีภัยลดลงและต้องมีการเปลี่ยนประตูหนีไฟ ควรติดป้ายเล็กๆที่ประตูหนีไฟ (ขนาดน้อยกว่า50 ฟุตของประตูหนีไฟ) และติดกับกาว (ในบริเวณที่ไม่ใช่กระจก)