รากฐานที่ออกแบบมาอย่างดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอาคารต่างๆ และการเลือกสถานที่ รวมไปถึงการออกแบบอาคารโรงงานก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในทางเศรษฐกิจสำหรับการผลิต เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องอย่างจริงจังต่อต้นทุนการผลิตการออกแบบฐานราก ทำให้มั่นใจถึงความทนทานและยังกำหนดส่วนที่เหลือของการวางแผนและกระบวนการก่อสร้างอีกด้วย

ก่อนที่กระบวนการก่อสร้างจะเริ่มต้นขึ้นจะต้องมีการสำรวจและทำเครื่องหมายระดับที่ดินอย่างมืออาชีพ การเตรียมดิน ได้แก่ การถางป่า การกำจัดหินและการปรับระดับดิน การวัดที่ดินจะมีผลอย่างมากต่อวิธีการออกแบบฐานราก

การเลือกพื้นที่ที่มีดินดีที่สุด เป็นการตัดสินใจทางวิศวกรรมที่สำคัญในกระบวนการสร้าง ความแข็งแรงและความมั่นคงของดินขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพ ดินที่มีโครงสร้างที่ดีนั้นมีความเสถียรมากกว่า นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ดินมีเสถียรภาพผ่านการเปียกและแห้งกรอบมาแล้ว ดินที่ไม่ดีอาจส่งผลให้โครงเหล็กมีการขยับและจม ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบฐานรากมาแล้วก็ตาม ดินที่ดีควรมีความสามารถในการจับการตกตะกอนได้ ดังนั้นการกัดเซาะของน้ำและการพังทลายจะไม่สามารถทำลายโครงสร้างอาคารได้

 

ประเภทของฐานรากนั้นถูกกำหนดโดยที่ดิน น้ำหนักของอาคารและการไหลเวียนของลม สำหรับอาคาร จุดประสงค์สุดท้ายของฐานรากคือยึดเสาของอาคาร เพื่อให้เกิดความมั่นคงและแข็งแรง สถาปนิกควรทำความคุ้นเคยกับกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของโรงงานอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะออกแบบ แผนที่ดินที่สร้างขึ้นโดยนักธรณีวิทยานั้น เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้วิศวกรกำหนดตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบ แผนที่เหล่านี้ให้ข้อมูลเช่นความลาดชันของพื้นผิวดินคุณสมบัติทางชีวภาพ ทางเคมี ทางกายภาพของดิน และศักยภาพในการดูดซับหรือระบายน้ำ หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการจัดเตรียม นี้คือการออกแบบอาคารทั้งหมดด้วยหน่วยมาตรฐาน

 

ในการเลือกสถานที่ ควรมีการเสริมวัตถุดิบรูปร่างของที่ดินและวิธีการขนส่ง เช่นรางรถไฟและปัจจัยอื่นๆ เช่นการจัดหาไฟฟ้า ก๊าซ และน้ำที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของโรงงานตามกระบวนการและการผลิต ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาเช่นกัน สภาพภูมิอากาศเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำญในการพิจารณาแต่ในบางอุตสาหกรรมอาจมีความสำคัญลดลง เนื่องจากศูนย์การผลิต สามารถควบคุมปัจจัยสภาพภูมิอากาศเช่นความชื้นหรืออุณหภูมิได้

 

ความพร้อมของการจัดหาแรงงาน เป็นปัจจัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะ อาจจำเป็นต้องค้นหาโรงงานในภูมิภาคที่มีการฝึกอบรมนำไปพัฒนาได้ตามแต่ละประเภทที่ต้องการ

 

นอกจากนั้น อย่าลืมเตรียมพื้นที่สำหรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต สร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่เช่นอาคารชั้นเดียวหรืออาคารหลายชั้นสำหรับการผลิต และคลังสินค้า เป็นต้น ไม่ว่าจะใช้วัสดุก่อสร้างชนิดใดความจำเป็นที่ต้องมี คือ “ความทนไฟ”

 

ดังนั้นการพิจารณาตำแหน่งอุตสาหกรรมต้องสอดคล้องกับหลักคุณธรรม คุณควรสร้างความสมดุลระหว่างปัจจัยทั้งธรรมชาติของที่ดิน สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม